No more PhuKao? Whyyyyyyyyyyy? 🥺😭 pic.twitter.com/74PvB22sJC

— BL Update (@BLUPDATE2020) April 12, 2021